precer.se © 2009                    

 

 

 

Välkommen till Precer Machines

 

 

Precer Machines utvecklar drivlinor för drift av olika typer arbetsfordon.

 

Precer Machines teknik ger:

 

- Låg bullernivå: tystgående motorer och ren förbränning

 

- Låg drivmedelskostnad: enkel, inhemsk framställning och distribution

 

- Minskad miljöpåverkan: CO2 neutralt bränsle med låga emissioner

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Precer Group