precer.se © 2009                    

 

 

 

Välkommen till Precer Transport

 

 

Precer Transport utvecklar drivlinor för drift av olika typer av transportfordon.

 

Precer Transports teknik möjliggör:

 

- Låg bullernivå: tystgående motorer och ren förbränning

 

- Låg drivmedelskostnad: enkel bränsleframställning och distribution

 

- Minskad miljöpåverkan: CO2 neutralt bränsle med låga emissioner

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Precer Group