precer.se © 2014                    

 

 

 

Frågor & Svar

Har besvaras ett urval av de vanligaste frågorna runt Precer.

Vad menas med elgenerering från fast biobränsle?

Laddmodulen från Precer kan placeras som återladdningskälla i ett eldrivet hybridfordon (bil, lastbil, skogsmaskin, båt m.fl.) som drivs av ström från batterierna (seriehybrid). Ett annat användningsområde är att använda laddmodulen för att generera el i bostäder och fritidshus. Grundtekniken är densamma i de olika applikationerna.

 

 

Vad är grundtekniken?

Förbränning av fasta biobränslen för elgenerering Grunden i PRECERs fordons-/kraftvärmeteknik är en brännare med special-anpassad förbränningszon som driver en värmemotor vilken i sin tur laddar batterier. Batterierna kan sedan ge el åt en byggnad eller driva en elmotor i ett hybridfordon. Bränslet kan vara pellets, flis, eller andra typer av fasta biobränslen.

 

Vad är pellets?

Pellets eller bränslepellets som det också kallas är ett fast biobränsle i pelleterad form som tillverkas ur olika växt fibrer och biprodukter från skogs- och träförädlingsindustrin. Tillverkning av pellets sker genom att olika växt fibrer eller såg- eller kutterspån torkas, och sen mals till en finare fraktion. Sedan pressas det malda materialet under högt tryck och formas till pellets. Pellets har en mycket låg fukthalt och ett högt energiinnehåll jämfört med oförädlade biobränslen. Detta gör dem mer lönsamma att transportera och enklare att använda som bränsle i olika applikationer.

 

Hur mycket pellets drar ett pellets drivet fordon?
Pellets innehåller normalt lite under 5kWh energi per kg och detta motsvarar ungefär en ½ liter bensin i energiinnehåll. Bränsleförbrukningen beror helt på fordonstyp och storlek. Det går att använda Precers teknik som återladdning till de flesta sorters fordon, allt från motorcyklar och fyrhjulingar till bussar, lastbilar och båtar.

 

Hur stor tank behövs till en pelletsdriven bil?
En 60kg pellets tank blir ca: 86 liter i volym, det vill säga i princip lika stor tank som det är i ett vanligt fordon idag.

 

Vad är klimatneutralt bränsle?
Pellets är ett förädlat biobränsle som ingår i naturens kretslopp och är klimatneutralt. Vid förbränningen av pellets tillförs ingen extra koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som släpps ut vid förbränning är samma som togs upp av trädet under dess uppväxt och ingår därför i det naturliga kretsloppet.

 

Är det gengas?
Precer använder sig inte av vare sig förgasning eller förbränningsmotorer. Istället eldas bränslet upp under en jämn och ren förbränning och värmen som bildas används för att driva en värmemotor. Värmemotorn ger ström till batterier som i sin tur ger ström till en eller flera elmotorer som driver fordonet framåt.

 

Varför inte använda flis istället för pellets?
Pellets består av sammanpressade växtfibrer, man kan kalla det för en förädling av flis. Det har ett högt och bestämt energiinnehåll per volym, har en bestämd fukthalt och en homogen sammansättning. Detta gör det möjligt att genom styrning av syretillförseln få en mycket jämn och ren förbränning med mycket låga emissioner som resultat. Pellets upptar dessutom mindre volym, är mindre fuktkänsligt och finns som standard (SS 187120). Flis kan dock vara ett intressant alternativ vid en stationär tillämpning (kraftvärmeverk).

 

Vilken värmemotor används?
Valet av värmemotor styrs av kraven från produkten. Olika värmemotorer används i olika fall och Precers teknik är inte låst till någon speciell typ. I vissa fall lämpar sig en turbin bäst, i andra fall en Stirlingmotor, en ångmotor eller olika typer av elektronik för att generera el.

 

Var får jag tag i era produkter?
Precer säljer inte i dagsläget direkt mot slutkund, utan till företag som använder Precers teknik i sina applikationer. Håll utkik på hemsidan för att se när lansering sker.

 

Koncept prototyper ?

Precer Group skapar koncept fordon för att visa tekniken för potentiella kunder. Precer arbetar för närvarande med generation 2 (G2) plattformen. Du kan ladda ner koncept fordons data blad (PDF-fil) nedan.

Precer Autotech Prototyp (G1) BioRacer one (eng) , Precer Autotech Prototyp (G2) BioRacer two (eng)