precer.se © 2014                    

     Nytt tel nr:  +46 (0) 76 147 71 00

     Nytt fax nr: +46 (0) 54 83 41 20

 

 

 

 

 

Precer Research

Förbränning av fasta bränslen för elgenerering

 

Precer Research utvecklar den grundläggande teknik som används vid förbränning av fasta bränslen i kombination med en elgenererande värmemotor.

 

Vi arbetar för att ta fram framtida produkter och tjänster baserade på fast bränsle hybridteknik för Precer fem olika kärnverksamheter.

 

Grunden i Precers fordons-/kraftvärmeteknik är en pelletsbrännare eller annan fast bränsle brännare med en specialanpassad förbränningszon.

Denna enhet driver en värmemotor vilken i sin tur laddar ett batteripaket. Batterierna kan sedan ge el åt en byggnad eller driva en elmotor i ett hybridfordon. Med andra ord, en fast bränslehybrid.

 

För vidare information om Precers olika kärnområden se informationsbladen på denna sida.

 

Ladda ner datablad för koncept fordons prototyper (PDF-fil)
------------------------------------------------------------------

Precer Autotech Prototyp (G1) BioRacer one (eng)

Precer Autotech Prototyp (G2) BioRacer two (eng)

 

 

 

Ladda ner informationsblad (PDF-fil)
------------------------------

 Precer Autotech

 Precer Transport

 Precer Machines

 Precer Marine

 Precer Power Plants