precer.se © 2013                    

       Nytt tel: +46 (0) 76 147 71 00

 

 

 

 

 

Tjänster

Precers biobränsle och hybridteknik utbildning Läs mer...      

Precer erbjuder föreläsningar, kurser och konsulting inom sina
revolutionerande
miljöanpassade biobränslelösningar. Precers tjänster ger 
er nya visioner och målmedvetenhet att uppnå nya miljövänliga lösningar.

För bokningar kontakta:
services@precer.com eller tel: + 46 (0) 76 147 71 00

Precer Services
 
Rådgivning, service och utbildning
 
Precer Services erbjuder information och teknisk support till företag, 
organisationer och privatpersoner inom
områdena biobränslen,
hybridteknik och
miljöteknik.

Utbildning

 

Från bas till avancerad Inför nya investeringar är det viktigt med information
och kunskap för att kunna fatta ett beslut på rätt grunder.

 

Precers utbildningar ger ett helhetsperspektiv över olika energilösningar och
behandlar varje del utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

De olika lösningarna studeras utifrån ett livscykelperspektiv och omfattar hela
kedjan, från grundråvara till slutanvändning.

 

Precers utbildningsprogram sträcker sig från ett globalt perspektiv till detaljnivå och omfattar olika typer av bränslen. Utbildningen ger Er kunskap och färdighet för att kunna fatta rätt beslut i olika energifrågor. Utbildningarna anpassas alltid efter kundens specifika förutsättningar vad gäller förkunskaper och behov.

 

 

 

 

Ladda ner broschyr (PDF-fil)
----------------------------------

Precer Services